View Profile

Profile

Name

Thép Hòa Phát

Location:

66 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

LinkedIN URL

http://www.linkedin.com/in/thephoaphat

Bio

Hòa Phát là một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực, trong đó sản xuất thép và các sản phẩm liên quan chiếm tỷ trọng trên 80% doanh thu, lợi nhuận là lĩnh vực kinh doanh chủ lực của Tập đoàn.
Thông tin chi tiết:
Website : https://thep.hoaphat.com.vn/
SĐT : 024 3974 7762
Địa chỉ : 66 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
#thephoaphat #phoithep #thepcuon #thepthanh

 

http://bcmoney-mobiletv.com/thephoaphat

https://www.silverstripe.org/ForumMemberProfile/show/78409

https://forum.cs-cart.com/user/201409-thephoaphat/

http://www.rohitab.com/discuss/user/275232-thephoaphat/

https://artmight.com/user/profile/455265

https://www.themehorse.com/support-forum/users/thephoaphat-com-vn/

http://hawkee.com/profile/1253334/

https://blogfreely.net/thephoaphat/thep-hoa-phat

http://community.getvideostream.com/user/thephoaphat

https://www.metooo.io/u/thephoaphat

https://www.radikaltechnologies.com/forum/profile/64792/

https://bookmarkport.com/story10434249/th%C3%A9p-h%C3%B2a-ph%C3%A1t

https://postheaven.net/thephoaphat/thep-hoa-phat

https://www.40billion.com/profile/783157381

https://wordsmith.social/thephoaphat/thep-hoa-phat

https://www.hebergementweb.org/members/thephoaphat.229484/

http://stationfm.ning.com/profile/ThepHoaPhat

http://www.aytoloja.org/jforum/user/editDone/229818.page

http://ttlink.com/thephoaphat

https://gotartwork.com/Profile/thep-hoa-phat/137778/

https://vnxf.vn/members/thephoaphat.34848/#about

http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/80748/Default.aspx

https://community.aodyo.com/user/thephoaphat

https://mymediads.com/profiles/108566