View Profile

Profile

Name

Misa Amis

Location:

Tầng 9, tòa nhà Technosoft, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 100000

LinkedIN URL

http://www.linkedin.com/company/misaamis

Website 1 URL

http://www.facebook.com/amis.misa.vn

Website 2 URL

twitter.com/misaamis1

Bio

MISA AMIS

Nền tảng điều hành và quản trị doanh nghiệp toàn diện MISA AMIS. Thực hiện các nghiệp vụ như: Kế toán, Bán hàng (CRM), Điều hành, Nhân sự…12.000+ doanh nghiệp sử dụng hiệu quả, giải pháp hàng đầu giúp doanh nghiệp chuyển đổi số nhanh chóng, tiết kiệm.

Website: https://amis.misa.vn

Sđt: 0904885833

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Technosoft, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 100000

#misaamis #MISA AMIS #AMIS MISA