View Profile

Profile

Name

Kiến Thức Xây Dựng

Location:

Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Portfolio URL

xaydung.edu.vn

LinkedIN URL

http://www.linkedin.com/in/kienthucxaydung

Website 1 URL

kienthucxaydungs.tumblr.com

Website 2 URL

about.me/kienthucxaydung

Bio

 

Kiến Thức Xây Dựng – Thông tin xây dựng, phong thủy, nhà cửa

Xaydung.edu.vn – Trang thông tin bổ ích về xây dựng, phong thủy, trang trí nhà cửa và các lĩnh vực trong cuộc sống