View Profile

Profile

Name

ginggem

Location:

38 Trần Quý Khoách, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

LinkedIN URL

http://www.linkedin.com/in/ginggem

Website 1 URL

ginggem.com

Bio

Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Ginggem luôn đảm bảo cam kết tuân thủ nghiêm ngặt về quy trình nghiên cứu, và tạo ra những sản phẩm tốt nhất, từ đó tạo được sản phẩm chất lượng, tạo niềm tin trong khách hàng. #ginggem #samngoclinhginggem #samngoclinh #samngoclinhnhunghuou #samngoclinhtoyen

Thông tin liên hệ Ginggem: