View Profile

Profile

Name

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẬN TẢI ĐẠI NAM

Location:

Ho Chi Minh City

Website 1 URL

dichvubocxepdainam.com

Website 2 URL

dichvubocxepdainam.com/cung-ung-lao-dong-tphcm

Bio

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẬN TẢI ĐẠI NAM (JSC)

Cung ứng nhân công – Dịch Vụ Bốc Xếp,Chuyển Nhà Đại Nam là công ty có nhiều năm kinh nghiệm chuyên cung cấp nhân sự và quản lý lao động phổ thông và lao động thời vụ, bên cạnh dịch vụ bốc xếp, vận chuyển hàng hóa,Công ty chuyên cung cấp nhân công Đại Nam còn đáp ứng nhu cầu tuyển chọn nhân viên cho mọi công ty, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau khu vực TPHCM.

Trụ Sở Chính: 4 Đông Hưng Thuận 6,Đông Hưng Thuận,Quận 12,Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0938 955 329
Email: dichvubocxepdainam@gmail.com
Website: https://dichvubocxepdainam.com

Chi Nhánh 1: 197 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chi Nhánh 2: Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chi Nhánh 3: Đường TK1, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 Đại Nam: https://dichvubocxepdainam.com/

Bốc xếp hang hóa
Cung ứng lao động
Chuyển kho xưởng
Chuyển nhà trọn gói
Cung ứng nhân công

https://dichvubocxepdainam.com/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-tphcm/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong/

https://dichvubocxepdainam.com/boc-xep-hang-hoa/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-tai-quan-thu-duc/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-tai-quan-tan-phu/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-tai-quan-tan-binh/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-tai-quan-go-vap/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-tai-quan-binh-thanh/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-tai-quan-10/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-tai-quan-7/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-tai-quan-6/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-tai-quan-5/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-tai-quan-4/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-tai-quan-3/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-tai-quan-2/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-tai-quan-1/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-container-chuyen-nghiep-gia-re-2020/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-nong-san-hai-san/

https://dichvubocxepdainam.com/gia-dich-vu-boc-xep-vat-tu-thiet-bi-xay-dung/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-hang-hoa-huyen-nha-be/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-hang-hoa-huyen-hoc-mon/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-hang-hoa-huyen-cu-chi/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-hang-hoa-huyen-can-gio/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-hang-hoa-huyen-binh-chanh/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-hang-hoa-quan-phu-nhuan/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-hang-hoa-quan-binh-tan/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-hang-hoa-quan-12/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-hang-hoa-quan-11/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-hang-hoa-quan-9/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-hang-hoa-quan-8/

 

 

https://dichvubocxepdainam.com/he-thong-cua-hang/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/quan-go-vap/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/quan-phu-nhuan/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/quan-thu-duc/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/huyen-nha-be/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/quan-tan-binh/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/quan-tan-phu/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/quan-8/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/quan-9/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/quan-binh-tan/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/quan-binh-thanh/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/quan-3/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/quan-4/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/quan-6/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/quan-7/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/quan-10/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/quan-11/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/quan-12/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/quan-2/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/huyen-cu-chi/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/huyen-hoc-mon/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/long-an/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/quan-1/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/binh-duong/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/huyen-binh-chanh/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/huyen-can-gio/

https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/dong-nai/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/huyen-hoc-mon/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/quan-phu-nhuan/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/quan-tan-binh/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/quan-tan-phu/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/quan-thu-duc/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/quan-9/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/quan-binh-tan/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/quan-binh-thanh/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/quan-go-vap/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/quan-5/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/quan-6/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/quan-7/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/quan-8/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/quan-12/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/quan-2/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/quan-3/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/quan-4/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/huyen-nha-be/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/quan-1/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/quan-10/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/huyen-can-gio/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/quan-11/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/huyen-binh-chanh/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/huyen-cu-chi/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-xe-cau-xe-nang/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-xe-tai/

https://dichvubocxepdainam.com/cong-ty-boc-xep-hang-hoa/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/quan-phu-nhuan/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/quan-tan-binh/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/quan-tan-phu/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/quan-thu-duc/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/quan-9/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/quan-binh-tan/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/quan-binh-thanh/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/quan-go-vap/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/quan-2/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/quan-7/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/quan-8/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/quan-11/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/huyen-nha-be/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/quan-10/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/quan-12/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/quan-6/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/quan-5/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/quan-4/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/quan-3/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/quan-1/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/huyen-hoc-mon/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/huyen-cu-chi/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/huyen-can-gio/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/huyen-binh-chanh/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-cong-nhan/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-nhan-cong/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-taxi-noi-bai/

https://dichvubocxepdainam.com/vat-lieu-xay-dung/

https://dichvubocxepdainam.com/sat-thep-xay-dung/

https://dichvubocxepdainam.com/thu-mua-phe-lieu/

https://dichvubocxepdainam.com/van-chuyen-xa-ban/

https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-xe-cau/

https://dichvubocxepdainam.com/mua-ban-xe-ba-gac/

https://dichvubocxepdainam.com/mua-ban-xe-ba-banh/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/huyen-cu-chi/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/huyen-binh-chanh/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/dong-nai/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/binh-duong/

https://dichvubocxepdainam.com/quan-5/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/tay-ninh/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/long-an/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/huyen-nha-be/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/huyen-hoc-mon/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/huyen-can-gio/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/quan-thu-duc/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/quan-tan-phu/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/quan-tan-binh/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/quan-phu-nhuan/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/quan-go-vap/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/quan-binh-thanh/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/quan-binh-tan/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/quan-9/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/quan-8/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/quan-7/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/quan-6/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/quan-5/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/quan-4/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/quan-3/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/quan-2/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/quan-12/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/quan-11/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/quan-10/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-van-chuyen-nha/quan-1/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-quan-thu-duc/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-quan-tan-phu/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-quan-tan-binh/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-quan-phu-nhuan/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-quan-go-vap/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-quan-binh-thanh/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-quan-binh-tan/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-quan-9/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-quan-8/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-quan-7/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-quan-6/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-quan-5/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-quan-4/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-quan-3/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-quan-2/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-quan-12/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-quan-11/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-quan-10/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-quan-1/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-huyen-nha-be/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-huyen-hoc-mon/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-huyen-cu-chi/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-huyen-can-gio/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-huyen-binh-chanh/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-quan-thu-duc/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-quan-tan-phu/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-quan-tan-binh/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-quan-phu-nhuan/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-quan-go-vap/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-quan-binh-thanh/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-quan-binh-tan/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-quan-9/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-quan-8/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-quan-7/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-quan-6/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-quan-5/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-quan-4/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-quan-3/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-quan-2/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-quan-12/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-quan-11/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-quan-10/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-quan-1/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-huyen-nha-be/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-kho-xuong-huyen-hoc-mon/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-huyen-cu-chi/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-huyen-can-gio/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-huyen-binh-chanh/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-quan-thu-duc/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-quan-tan-phu/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-quan-tan-binh/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-quan-phu-nhuan/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-quan-go-vap/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-quan-binh-thanh/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-quan-binh-tan/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-quan-9/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-quan-8/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-quan-7/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-quan-6/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-quan-5/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-quan-4/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-quan-3/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-quan-2/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-quan-12/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-quan-11/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-quan-10/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-quan-1/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-huyen-nha-be/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-huyen-hoc-mon/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-huyen-cu-chi/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-huyen-can-gio/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-huyen-binh-chanh/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-binh-duong/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-boc-xep-hang-hoa-tai-tphcm/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-binh-duong/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-huyen-binh-duong/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-nhan-cong-nong/

https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-cho-thue-kho-xuong-huyen-binh-chanh/